Intranet

Strona główna » Oferta » Intranet

Intranet umożliwia stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji wewnątrz firmy, najczęściej w oparciu o zastaw narzędzi internetowych umożliwiających dostęp do nich z poziomu przeglądarki. Powstały w wyniku tego serwis dostępny jest jedynie dla pracowników danej firmy. Dzięki otwartej architekturze możliwa jest integracja z istniejącymi systemami.

Korzyści z wdrożenia intranetu

  • redukcja kosztów związanych z korespondencją wewnątrz firmy (dystrybucja biuletynów, dane teleadresowe, materiały szkoleniowe, ogłoszenia zarządu),
  • usprawnienie komunikacji oraz procesu zarządzania zasobami,
  • zgromadzenie w jednym miejscu najważniejszych informacji, dokumentów i ich wzorów, rozporządzeń i postanowień,
  • łatwy dostęp do informacji oraz skrócenie czasu ich poszukiwania, eliminacja chaosu organizacyjnego (elektroniczna wersja artykułów, procedur, rozporządzeń w połączeniu z mechanizmem wyszukiwawczym zwiększa efektywność pracy oraz udoskonala obieg informacji w firmie),
  • baza wiedzy firmowej, która rozwija kapitał intelektualny firmy (poprzez platformę wymiany wiedzy pracownicy mają możliwość publikowania wartościowych informacji, wymianę poglądów na tematy związane z branżą; w ten sposób zwiększa się też motywacja pracowników do dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi),
  • budowanie kultury organizacyjnej,
  • krótki czas wdrożenia do firmy nowego pracownika,
  • łatwy sposób zarządzania uprawnieniami do wybranych informacji przydzielanie grupom pracowników poziomu dostępu.
Strona głównaDrukujPoleć stronę